Nee paata madhuram Song lyrics in English

Nee paata madhuram Song lyrics in Telugu

నీ పాట మధురం… నీ మాట మధురం ఏనాటి వరమో… ఏ జన్మ ఫలమో ఇంత మోహమా… అది అవసరమా ఇంక ప్రాణమా… ఇది పరవశమా నా పాటలో… అంతటి మహిమ కొంచెం ఆగుమా… నా మనసున అలజడి నిజమదే పిల్లా …

Nee paata madhuram Song lyrics in Telugu Read More